Żłóbek w Greccio

Czyż nie dlatego jest Dziecięciem,
by mógł być brany w ramiona?
Czy nie dlatego jest w żłobie,
by widziano w Nim pokarm przyswajany sobie?

Kard. Stefan Wyszyński, Prudnik, grudzień 1954

Wszystkim, Znanym i Nieznanym
Słuchaczom Konferencji Biblijnych,
z wdzięcznością za owocne przyswajanie
bogactwa darów Słowa, które Ciałem się stało,
oraz najlepszymi życzeniami radości
z zadziwiającej bliskości Boga,
by stale przemieniała ku dobremu
rzeczywistość, w której żyjemy,

a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Ksiądz Profesor dopisał również:

Ufam, że konferencje biblijne zostaną niedługo wznowione w nowej formule.

Witamy w witrynie Konferencji biblijnych wygłaszanych od 1998 r. przez Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w warszawskich parafiach Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 i Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7.

 

OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej

Książka Księdza Profesora "OJCZE NASZ – Dzieje i przesłanie Modlitwy Pańskiej" powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych 2017-2018.

Collectanea Theologica 85(2015) nr 2

WALDEMAR CHROSTOWSKI, WARSZAWA

Z DOŚWIADCZEŃ W DZIEDZINIE POPULARYZACJI BIBLII I WIEDZY BIBLIJNEJ

Najważniejsza jest wierność Ewangelii

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, laureatem Nagrody Ratzingera 2014, rozmawia Sławomir Jagodziński

MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM

Książka Księdza Profesora "MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM", powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych i artykułów publikowanych w tygodniku „Idziemy”.

x. W.Chrostowski Ks. prof. Waldemar Chrostowski laureatem Nagrody Ratzingera

 

Czołowy polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i Francuzka prof. Anne-Marie Palletier, specjalistka w dziedzinie Pisma Świętego i hermeneutyki biblijnej, otrzymali 22 listopada 2014 r. nagrody Watykańskiej Fundacji im. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W imieniu papieża, który formalnie je przyznaje na wniosek kapituły Fundacji, nagrody wręczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller. [...]