Wszystkim Drogim Słuchaczom Konferencji Biblijnych
z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę,
aby Nowonarodzony Pan darzył zdrowiem,
błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi Łaskami
oraz wspierał mocą Ducha Świętego
w zgłębianiu prawdy o Słowie, które Ciałem się stało
dla nas i naszego zbawienia.

Wdzięczny za życzliwość, dedykuję Państwu
słowa Cypriana Kamila Norwida:

„Na ziemię w noc wtuloną,
Bóg schodzi jak przed wiekami.

Braćmi się znowu poczyńmy,
przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.

Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba”.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Ks. prof. Waldemar Chrostowski  

  

 

Witamy w witrynie Konferencji biblijnych wygłaszanych od 1998 r. przez Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w warszawskich parafiach Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 i Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7.

 

Z upoważnienia Księdza Profesora informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 konferencje biblijne zostały zawieszone.

Jest nadzieja na ich wznowienie od przyszłego roku.

x. W.Chrostowski Ks. prof. Waldemar Chrostowski laureatem Nagrody Ratzingera

 

Czołowy polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i Francuzka prof. Anne-Marie Palletier, specjalistka w dziedzinie Pisma Świętego i hermeneutyki biblijnej, otrzymali 22 listopada 2014 r. nagrody Watykańskiej Fundacji im. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. W imieniu papieża, który formalnie je przyznaje na wniosek kapituły Fundacji, nagrody wręczył prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller. [...]

MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM

Książka Księdza Profesora "MIĘDZY SYNAGOGĄ A KOŚCIOŁEM", powstała na gruncie „naszych” konferencji biblijnych i artykułów publikowanych w tygodniku „Idziemy”.

Najważniejsza jest wierność Ewangelii

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie, laureatem Nagrody Ratzingera 2014, rozmawia Sławomir Jagodziński

Collectanea Theologica 85(2015) nr 2

WALDEMAR CHROSTOWSKI, WARSZAWA

Z DOŚWIADCZEŃ W DZIEDZINIE POPULARYZACJI BIBLII I WIEDZY BIBLIJNEJ