Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka...

Dziękujemy ks. Prałatowi Bogdanowi Bartołdowi, Proboszczowi parafii Archikatedralnej za udostępnienie nagrania  dźwięku rekolekcji.


Fragment ogłoszeń parafialnych z Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela:

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE – PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.2010

Rozpoczynamy drugą turę rekolekcji wielkopostnych w naszej Archikatedrze. Nauki rekolekcyjne dziś będą głoszone na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.00 i 21.00.

Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 10.00 i 19.00.

Rekolekcje dla parafian i mieszkańców Warszawy zatytułowane: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka...” poprowadzi znany i ceniony Rekolekcjonista  Ksiądz. Prof. Waldemar Chrostowski.

Prosimy o zaproszenie na ćwiczenia rekolekcyjne swoich bliskich, przyjaciół i znajomych.


Rekolekcje z Prymasem tysiąclecia, (pełny tekst)  –  


Dzień 1 – Tekst  –  

Dzień 1 – Ewangelia, dźwięk (mp3)  

Dzień 1 – Konferencja 1, dźwięk (mp3)  

Dzień 1 – Konferencja 2, dźwięk (mp3)  

Dzień 1 – Konferencja 3, dźwięk (mp3)  


Dzień 2 – Tekst –  

Dzień 2 – Ewangelia, dźwięk (mp3)  

Dzień 2 – Konferencja 1, dźwięk (mp3)

Dzień 2 – Konferencja 2, dźwięk (mp3)


Dzień 3 – Tekst – 

Dzień 3 – Ewangelia, dźwięk (mp3)

Dzień 3 – Konferencja 1, dźwięk (mp3)

Dzień 3 – Konferencja 2, dźwięk (mp3)


Dzień 4 – Tekst –  

Dzień 4 – Ewangelia, dźwięk  (mp3)

Dzień 4 – Konferencja 1, dźwięk (mp3)

Dzień 4 – Konferencja 2, dźwięk (mp3)


Modlitwa o beatyfikację, tekst –